Detoksykacja od Subutexu

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/wwwhero/public_html/pol/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

Terapii zastępczej opiatów (ORT) w leczeniu uzależnienia od heroiny (morfiny) istnieje od 1964 roku. Metadon był przez wiele lat lekiem używanym w leczeniu uzależnienia od heroiny w zakresie terapii substytucyjnej.
 Jednak Metadon sam w sobie jest pełnym agonistą opiatowym z potencjalnie uzależniając bardziej niż heroina.
 Z tego powodu w wielu krajach zabrania się stosowania Metadonu.

Pojawienie się na rynku nowych leków Subutex (Buprenorfina) i Suboxon (połączenie Buprenorfiny / Naloxonu) w 2002 zostało uznane przez medyczne towarzystwo uzależnień jako jakościowo nowy krok w dziedzinie opioidowej terapii zastępczej. Subutex / Suboxon zostały zatwierdzone przez Federalną Administrację ds. Narkotyków (FDA) do stosowania zarówno w detoksykacji narkotykowej opioidów i długofalowych programach terapii uzależnienia od opioidów.

Subutex jest częściowym agonistą receptora opioidowego. Subutex działa poprzez wiązanie do receptorów opioidowych i w ten sposób wytwarza główne efekty opioidów, takie jak: euforia, uczucie dobrego samopoczucia, depresja oddechowa i inne, choć na znacznie niższym poziomie niż pełne agonistyczne opioidy, takie jak heroina czy metadon. Jednak efekty agonistyczne Subutexu są wystarczające, aby umożliwić uzależnionym od opioidów zaprzestanie zażywania heroiny (metadon, morfina, Hyrdocodone, Oxycontin itp.) bez wystąpienia zespołu abstynencji.

Niestety, z powodu opioidów Subutex sam może uzależniać, ale potencjał do nadużywania i uzależnienia jest mniejszy niż agonisty opioidowe.

 Subutex ma unikalną właściwość, która powoduje, że jest idealny do zastosowania w opioidowych programach detoksu. Subutex zażywany do dawki 32mg wytwarza zwiększone efekty opioidów, ale powyżej tej dawki nie ma żadnych dodatkowych efektów. Jest to tak zwany efekt "sufitu".  Innymi słowy, użytkownik nie może uzyskać wyższej używając więcej Subutexu. Od tego momentu Subutex ma niski potencjał nadużywania i przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Jednak wstrzykiwany Subutex jest niebezpieczny. Dla osób podatnych na nadużycia Subutexuzaleca się stosować dożylne Suboxon (połączenie Subutexu / Naloxonu  w stosunku 4:1). W przypadku wstrzykiwania Suboxonu, Naloxon natychmiast powoduje się bardzo nieprzyjemne objawy abstynencji od opioidów. Subutex, Suboxon przepisane w postaci tabletek są zażywane podjęzykowo. Ze względu na bardzo niską biodostępność naloxonu przez podjęzykowy sposób, Suboxon nie daje objawów abstynencyjnych, gdy jest zażywany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Subutex stosowany jest w medycznie nadzorowanej detoksykacji opioidów dla osób uzależnionych od heroiny, morfiny, Oxy-continu itd. Jego działanie polega na zapobieganiu rozwoju zespołu abstynencyjnego, który pojawia się podczas zażywania opiatów: silne bóle mięśni, naprzemienne uczucie gorąca i zimna, uczucie głębokiego, wewnętrznego zimna, niepokój, lęk, drażliwość, bezsenność, silny głód narkotykowy, drżenie ciała, skurcze brzucha, biegunka itp.

Leczenia detoksykacji opioidowej za pomocą Subutexu ma trzy podstawowe fazy.

 • Pierwsza  faza - "wprowadzenie". Określona zostaje dawka Subutexu, aby zapobiec rozwojowi objawów abstynencji od pełnego agonisty opioidowego.
   Trwa to około 24 godziny. Pacjent jest pod stałą obserwacją w gabinecie lekarskim.
 • Druga  faza - "stabilizacja  </33><35”. Pacjent przestał zażywać narkotyk i nie ma już objawów abstynencji. W tej fazie pacjent w dalszym ciągu zażywa Subutex stopniowo zmniejszając dawkę do minimum.
   Zazwyczaj trwa to kilka tygodni.
 • Trzecia   faza - "utrzymanie". Pacjent czuje się dobrze i zażywa stałą dawkę Subutexu. Ta faza może trwać zarówno kilka dni jak i czas nieokreślony.

Pacjent otrzymujący Subutex musi być dokładnie i regularnie monitorowany w trakcie leczenia w celu określenia właściwej dawki i tempa minimalizacji leku.

Kandydaci do opioidowego leczenia uzależnień Subutexem muszą spełniać następujące kryteria:

 • - zgoda na leczenie Subutexem po przeglądzie innych opcji terapeutycznych;
 • - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w leczeniu;
 • - zastosowanie się do zasad leczenia;
 • - brak przeciwwskazań do terapii Subutexu.

Niestety, Subutex  sam w sobie może uzależniać. Oznacza to, że chorzy po rozwiązywaniu problemów z heroiną czy metadonem mogą przejść przez drugi detoks od Subutexu. Jednak nasze doświadczenie i liczne badania pokazują, że zespół abstynencji od Subutexu jest dość umiarkowany w porównaniu do heroiny lub metadonu. Z zasady, terapia nie wymaga wiele wysiłku i pacjenci są w stanie normalnie funkcjonować podczas detoksykacji od Subutexu.

Ogólnie mówiąc, Subutex jest bezpieczną i skuteczną formą leczenia farmakologicznego uzależnienia od opioidów. W połączeniu z behawioralną i psychologiczną terapią, które obejmują poradnictwo indywidualne i grupowe, pozwala pacjentom przezwyciężyć uzależnienie od opiatów i prowadzić życie wolne od narkotyków.

 

Podobne artykuły o - Detoksykacja od Subutexu

 • Detoksykacja narkotykowa oznacza przezwyciężenie objawów abstynencyjnych, jest to tylko pierwszy krok do pokonania narkomanii.
 • Czy domowa detoksykacja jest możliwa? 
 • Detoksykacjia narkotykowa lub w skrócie detoks jest zawsze pierwszym krokiem na drodze do wyjścia z nałogu.  
 • UROD jest udowodnionym leczeniem, z którego korzystano na całym świecie w ciągu ostatnich 15 lat oraz wykazało udane rezultaty znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnych metod detoksykacji.
 • Istnieją dwa rodzaje leczenia ibogainą
 • Subutex stosowany jest w medycznie nadzorowanej detoksykacji opioidów dla osób uzależnionych od heroiny, morfiny, Oxy-continu itd. 
 • Technika ta została wprowadzona z powodzeniem przy pomocy neurostymulowania sterowanego komputerowo.